W porównaniu do roku 2013 dla osób do 18 roku życia zakupiono zdecydowanie mniej pomp – 1606, w 2012 roku było to 1816 (spadek o 12 procent). Jednak w odniesieniu do lat ubiegłych zrealizowano to świadczenie na podobnym poziomie - w roku 2011 zakupiono 1583 pomp, w 2010 - 1616 a w 2009 - 1553.

Nie zmienił się rozkład terytorialny zrealizowanych świadczeń. Niezmiennie w stosunku do ubiegłych lat najwięcej świadczeń w 2013 roku zrealizowano w województwie mazowieckim – 298 i śląskim – 216. Na trzeciej pozycji znalazło się województwo wielkopolskie - 143. Najmniej od samego początku realizacji świadczenia przybywa pomp w województwie opolskim – 27 w 2013.

Pomimo utrzymania wysokiej ilości świadczeń w województwie mazowieckim w stosunku do roku 2012 zrealizowano tam zdecydowanie mniej świadczeń – spadek o 20 procent. Podobnie w wielkopolskim, gdzie odnotowano spadek o prawie 30 procent. O 50 procent spadła ilość zakupionych pomp w województwie podkarpackim i o 40 procent w województwie łódzkim.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że są miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w całości, w kilku nawet przekroczono zakontraktowaną kwotę, ale także w kilku miejscach nie wykorzystano zapewnionych środków. Na uwagę zwraca, że w woj. lubuskim pomimo niskiej kwoty zakontraktowanych świadczeń rozliczono je za kwotą trzykrotnie wyższą. Natomiast w województwie mazowieckim wykonano niecałe 50 procent zakontraktowanej kwoty.

Dla osób dorosłych z cukrzycą (od 18 do 26 lat) w 2013 roku zakupiono 566 pomp insulinowych, rok wcześniej było to 596. Koszt realizacji świadczenia wyniósł prawie 3,9 milionów złotych, w 2012 niewiele ponad 4 mln. złotych

Podobnie jak w przypadku pomp dla osób do 18 roku życia widać zróżnicowanie w rozkładzie realizacji świadczeń w poszczególnych województwach, choć zmieniły się miejsca gdzie pomp przybywa najwięcej. W jednym województwie – świętokrzyskim - nie zrealizowano żadnego świadczenia, z uwagi na brak placówki, która podjęłaby się wypełnienia kontraktu. Zdecydowanie najwięcej pomp insulinowych w roku 2013 przybyło w województwie śląskim – 91, podlaskim – 67 i mazowieckim 65.  Najmniej świadczeń zrealizowano w województwach: opolskim – 10 oraz lubuskim – 12.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że podobnie jak w przypadku pomp dla osób do 18 roku życia są miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w całości, w kilku nawet przekroczono zakontraktowaną kwotę, ale także w kilku miejscach znacząco nie wykorzystano zapewnionych środków.

Na przykład w województwie dolnośląskim rozliczono o ponad 20 procent więcej świadczeń niż wynikało to z kontraktu. Natomiast w województwie lubuskim rozliczono tyko niecałe 40 procent zakontraktowanej kwoty a w województwie. podkarpackim niewiele ponad 50 procent.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: http://www.mojacukrzyca.pl