Tego dnia w dwóch budynkach urzędu: przy ulicy Augustyńskiego 2 oraz Długim Targu 1/7 w Gdańsku zostały zamontowane defibrylatory AED, współfinansowane przez PZU Życie SA. Defibrylator znajduje się także w głównym gmachu UMWP przy ulicy Okopowej.

Defibrylatory AED w ogromnym stopniu zwiększają szanse na przeżycie osób poszkodowanych. W niektórych przypadkach nagłego zatrzymania krążenia nawet w 50-75 procentach.
Zainteresowanie szkoleniami z udzielania pierwszej pomocy wśród urzędników marszałka wzrosło po dramatycznych wydarzeniach z 17 kwietnia 2012 roku, których świadkami i uczestnikami byli pracownicy UMWP. Przed budynkiem urzędu na ulicy Okopowej doszło do stłuczki, starszy kierowca wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. Zastosowanie masażu serca przez pracowników urzędu, jeszcze przed przyjazdem pogotowia, uratowało mu życie. Po kilku tygodniach od zdarzenia uratowany przez urzędników mężczyzna odwiedził urząd i podziękował za udzielenie pierwszej pomocy.
 
W odpowiedzi na częste pytania pracowników, dyrekcja urzędu marszałkowskiego zdecydowała o ponownym przeprowadzeniu kursów z udzielania pomocy przedmedycznej. Łącznie w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i obsługi defibrylatora przeszkolono już 386 pracowników, co stanowi 43 procent załogi ogółem. Pomorski urząd jest jedynym urzędem, który szkoli swoich pracowników z tego zakresu.