Sprzęt trafi do placówek do końca 2017 roku.

Środki przeznaczone dla szpitali pochodzą z tzw. specustawy (rezerwy celowej budżetu państwa) oraz programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego Polkard. Ze specustawy przekazano prawie 7 mln zł, a z Polkardu niespełna 4 mln zł, pozostałą kwotę, czyli łącznie ponad 1,7 mln zł szpitale dołożyły ze środków własnych.

Dzięki funduszom z rezerwy celowej Szpitale Pomorskie i Copernicus zakupią między innymi nowoczesne inkubatory, ultrasonografy, aparaty RTG, bronchoskop, wideokolonoskopy czy wideogastroskopy.

Sprzęt trafi do Szpitala im. Mikołaja Kopernika, między innymi do Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Kliniki Pediatrii, Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci oraz do Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, a także do Szpitala im. św. Wojciecha, na oddziały: neonatologii i intensywnej terapii noworodków oraz do Wojewódzkiego Centrum Onkologii (do Zakład Diagnostyki Obrazowej) i Gdyńskiego Centrum Onkologii, między innymi na oddział onkologii i radioterapii.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Program Polkard na lata 2017-2020 ma na celu zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce. Będzie polegać na prowadzeniu programu badań przesiewowych oraz działań profilaktycznych, które pozwolą podnieść świadomość społeczeństwa dotyczącą tych chorób.

W ramach Polkardu Szpitale Pomorskie, Copernius Podmiot Leczniczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie kupią między innymi urządzenia do diagnozowania pacjentów takie jak echokardiografy i aparaty RTG.

Źródło: www.pomorskie.pl