Środki te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury szpitali. Zmodernizowane zostaną budynki szpitalne, powstaną nowoczesne bloki operacyjne, pracownie specjalistyczne, zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny. Uruchomione zostaną nowe poradnie, głównie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Na zmianach skorzystają między innymi chorzy cierpiący na nowotwory, cukrzyce, choroby układy sercowo-naczyniowego i kostno-stawowego. Rozwój infrastruktury spowoduje zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług. Inwestycje wpłyną także na skrócenie czasu leczenia pacjentów i spowodują pozytywne zmiany dla systemu opieki zdrowotnej. Krótszy czas opieki nad chorymi zmniejszy wydatki związane z leczeniem oraz znacząco usprawni działanie systemu i pozwoli na zajęcie się większą liczbą pacjentów.

W Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (w ramach spółki Copernicus) zostanie wybudowany jeden z najnowocześniejszych w Europie bloków operacyjnych. Będzie obejmował osiem sal zabiegowych między innymi o specjalności chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii i ginekologii oraz sala kardiochirurgiczna hybrydowa. Powstanie też oddział urologiczny z salą zabiegową i salą endoskopii urologicznej oraz oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Projekt przewiduje wydatki w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowania infolinii onkologicznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychoonkologicznej oraz tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Całkowity koszt szacowany jest na ponad 83 mln zł.

W ramach spółki Szpitale Pomorskie modernizacje będą dotyczyły placówek w Gdyni i Wejherowie. Szpital im. św. Wincentego a Paulo zostanie rozbudowany o czterokondygnacyjne skrzydło z nowym blokiem operacyjny (cztery sale dla obsługi oddziałów: chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej, kardiologicznej i onkologicznej) oraz oddziałem intensywnej opieki Mmdycznej i sterylizatornią. Powstaną też poradnie: ortopedii i traumatologii narządów ruchu, kardiologiczna, diabetologiczna, leczenia chorób naczyń, neurologii, gastroenterologii, endokrynologii i onkologii.

 [-OFERTA_HTML-]

Natomiast w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie oddział hematologiczny. Szpital im. Ceynowy w Wejherowie będzie miał nowy czterokondygnacyjny budynek z siedmioma salami operacyjnymi. W budynku mieścić się będą oddziały angiologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji kardiologicznej oraz Centrum Endoskopii. Poza tym powstanie tam oddział rehabilitacji kardiologicznej dziennej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na prawie 195 mln zł.

W Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim  powstanie ośrodek rehabilitacji oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej. W ramach projektu zostaną przebudowane oddziały: kardiologiczny, udarowy, neurologiczny, wewnętrzny i chirurgiczny. Ośrodek kupi nowoczesny sprzęt, między innymi tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Powstanie też nowoczesny blok operacyjny z centralną sterylizatornią. Powstaną nowe poradnie przyszpitalne, a personel zostanie przeszkolony. Całkowity koszt projektu szacowany jest na prawie 49 mln zł.

Natomiast w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku powstanie nowy, w pełni wyposażony jednosalowy blok operacyjny, a w Nowym Dworze Gdańskim zostanie zmodernizowany oddział wewnętrzny, w którym znajdą się łóżka geriatryczne, a personel skorzysta ze szkoleń. Koszt inwestycji szacowany jest na prawie 4 mln zł.

Dzięki realizacji projektu unijnego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku będzie oferowana kompleksowa opieka kardiologiczna dla pacjentów. Nowe wyposażenie zyskają oddziały kardiologiczny i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradnia. Modernizacji ulegną oddziały: diabetologiczny, neurologiczny, geriatryczny, onkologiczny i psychoonkologiczny. Zostaną też przeszkoleni fizjoterapeuci. Powstanie ogród sensoryczny. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 6 mln zł.

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach powstanie centrum diagnostyki i terapii onkologicznej. Znajdzie się tutaj nowa pracownia endoskopowa, gabinet zabiegowy z pracownią biopsji, poradnie specjalistyczne oraz dzienny oddział chemioterapii. Koszt inwestycji to prawie 8 mln zł.

W Szpitalu Powiatu Bytowskiego zostanie zmodernizowany blok operacyjny. Oddział wewnętrzny i chirurgia zyskają nowoczesne wyposażenie, a personel medyczny skorzysta ze szkoleń. Całość kosztować będzie prawie 6 mln zł.

Natomiast w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie modernizacji poddany zostanie oddział intensywnej opieki medycznej, a na oddziale wewnętrznym powstanie sala gastroenterologii. Apteka przyszpitalna zyska pracownię cytostatyków przygotowującą preparaty dla chorych na nowotwory. Nowe wyposażenie znajdzie się także w zakładzie patomorfologii i diagnostyki laboratoryjnej. Koszt prac szacowany jest na ponad 14 mln zł.

Źródło: www.pomorskie.pl