Polska służba zdrowia znalazła się na 26. miejscu opublikowanego dziś w Brukseli rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej 33 europejskich krajów. Wynik ten oznacza, że przez rok, od ostatniego badania, sytuacja nie poprawiła się znacząco.
Ogólnie rzecz biorąc polski wynik nie jest zbyt zadowalający; dobrze oceniono jedynie przestrzeganie praw pacjentów oraz niektóre aspekty funkcjonowania publicznej służby zdrowia, takie jak okresowe szczepienia dzieci oraz usługi stomatologiczne, za które przysługuje refundacja.
Jednak - przekonują autorzy – mimo dość miernej oceny ogólnej, polskie wyniki nie są złe, kiedy spojrzy się na sytuację służby zdrowia w regionie. „Polska trzyma się mocno, podczas gdy sytuacja w innych krajach Europy Wschodniej się pogarsza" – powiedział dr Arne Bjoernberg, odpowiedzialny za przygotowanie rankingu Euro Health Consumer Index.
Doroczny ranking opracował specjalizujący się w kwestiach opieki zdrowotnej i praw pacjentów brukselski ośrodek analityczny Health Consumer Powerhouse. Uwzględnia on 6 najważniejszych dla pacjentów obszarów – każdy osobno punktowany: prawa pacjenta i dostęp do informacji, czas oczekiwania na zabiegi, wyniki leczenia, zakres usług świadczonych przez system opieki zdrowotnej, dostęp do leków oraz stopień zinformatyzowania służby zdrowia (e-health).
Rzeczpospolita, 28 września 2009 r.