Wnioskodawcami mogą być tylko osoby fizyczne – naukowcy lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie lub pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia – szczególnie w zakresie onkologii i praw pacjenta. Regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony Fundacji www.ligawalkizrakiem.pl

Dokument pt. Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 powstał w 2014 roku jako efekt współpracy niemal 200 ekspertów, przedstawicieli towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych z administracją państwową. Jego głównym celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów w Polsce, które nadal znacząco odbiegają od średniej europejskiej.

Oparta na najlepszych światowych wzorcach Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 przewiduje podjęcie 90 działań koniecznych dla realizacji 30 celów operacyjnych postawionych w 5 obszarach: organizacji i zarządzania systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauki i badań nad rakiem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz jakości życia w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej.

W lipcu 2016 roku Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 i wskazało priorytetowe obszary działania w zakresie wdrożenia tego programu.

 

Magdalena Okoniewska
Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem