Federacja w piśmie skierowanym do ministra zdrowia zwraca także uwagę na konieczność podwyższenia wyceny punktu kontraktowego oraz realizacji wszystkich płatności za świadczenia planowe medycznie uzasadnione, a także eliminacji nadmiernych wymagań wobec szpitali. Apeluje także o odstąpienie od obligatoryjności dodatkowych ubezpieczeń od tzw. zdarzeń medycznych i stworzenie warunków dla konkurencyjnych ubezpieczycieli OC, a także o uwzględnienie kosztów ubezpieczeń społecznych związanych z podwyżkami płac pielęgniarek.

Szpitale zrzeszone w Federacji proponują również intensywne działania w kierunku kształcenia i zaangażowania w szpitalach pracowników pomocnicznych celem odciążenia pielęgniarek oraz proponuje zwiększanie kompetencji i uprawnień pielęgniarek.

Czytaj: Starachowice: Szpital Powiatowy przystąpił do Polskiej Federacji Szpitali >>>

Polska Federacja Szpitali powstała w 2011 roku. Jej celem jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu. Organizacja zrzesza ponad 90 członków, 15 członków wspierających oraz 4 założycieli – członków wspierających.

PFSz reprezentuje szpitale posiadające ponad 22 tysiące łóżek i przychody na poziomie ponad 3,5 mld zł rocznie. Członkowie bezpośredni Federacji zatrudniają ponad 50 tysięcy osób.