Podczas VII Szczytu Narodowych Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w 2017 roku po raz pierwszy zorganizowano w Polsce, spotkało się ponad 40 liderów – przewodniczących narodowych asocjacji niewydolności serca z Europy, ale także z krajów współpracujących, między innymi z Argentyny, Armenii, Azerbejdżanu, Egiptu, Indii, Izraela, Kazachstanu, Kirgistanu, Libanu, Maroko, Tunezji, Turcji i Uzbekistanu.

– Polska została wybrana na miejsce tegorocznego Szczytu Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jako wyraz docenienia wkładu polskiej kardiologii i wysiłków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  w zakresie wdrażania systemu opieki nad chorymi na niewydolność serca i propozycji innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie – mówi profesor Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Przedmiotem odbywającego się w Krakowie Szczytu jest skuteczne leczenie, zapobieganie i właściwa opieka nad pacjentem chorym na niewydolność serca. Te zagadnienia są poważnym wyzwaniem dla europejskich społeczeństw i systemów opieki zdrowotnej – stanowią także ogromne wyzwanie dla Polski – dodaje profesor Piotr Ponikowski.

Niewydolność serca (ang. heart failure) to zespół objawów spowodowany uszkodzeniem mięśnia sercowego w stopniu uniemożliwiającym normalną pracę narządu. Niewydolność  serca  stanowi końcowy etap większości schorzeń sercowo-naczyniowych. Jest istotnym problem wśród osób starszych, ale dotyka także osoby młodsze.

– W Polsce liczba osób z niewydolnością serca sięga miliona, a co roku stwierdza się około 220 tysięcy nowych przypadków. Liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca w Polsce wynosi prawie 180 tysięcy rocznie - jest to najczęstsza przyczyna przyjęć do szpitali – wylicza profesor Piotr Ponikowski. – Z powodu niewydolności serca umiera rocznie ponad 60 tysięcy Polaków. Niewydolność serca staje się więc prawdziwą epidemią XXI wieku – dodaje profesor Piotr Ponikowski.

Główne czynniki ryzyka niewydolności serca to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroba niedokrwienna serca.
 – Niewydolność serca to schorzenie interdyscyplinarne i, niestety, coraz bardziej powszechne – mówi profesor Jacek Imiela, prezes Towarzystwa Internistów Polskich, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. – Chory na niewydolność serca wymaga kompleksowej opieki realizowanej przez lekarzy wielu specjalności, m.in. przez lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów i geriatrów. Dzięki olbrzymiemu postępowi medycyny na przestrzeni ostatnich lat niewydolność serca można skutecznie leczyć i skutecznie jej zapobiegać, ale do tego konieczna jest współpraca wielu środowisk medycznych i wsparcie instytucji państwowych – mówi dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

 [-DOKUMENT_HTML-]

– Do 2030 roku liczba chorych na niewydolność serca wzrośnie o połowę. 70 procent chorych stanowić będą osoby po 65 roku życia – mówi profesor Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii. – Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym – dodaje profesor Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

– Tylko zaangażowanie i współpraca wielu środowisk oraz instytucji państwowych pozwolą zbudować świadomość zagrożenia niewydolnością serca w Polsce i skutecznie walczyć z tą epidemią – mówi profesor Piotr Ponikowski. – Podpisana deklaracja wskazująca na konieczność realizacji Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca to pierwszy krok w walce. Kolejnym będzie wdrożenie i realizowanie Programu, który jest propozycją kompleksowych rozwiązań w zakresie zapobiegania, leczenia i opieki nad pacjentem chorym na niewydolność serca – dodaje profesor Piotr Ponikowski.

Działania ujęte w ramach Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca obejmują obszary takie jak: zapobieganie, wczesna diagnostyka, nowoczesne leczenie oraz kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną – także z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu telemedycyny.

– Jako sygnatariusze deklaracji i współtwórcy Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca jesteśmy przekonani, że ujęte w Programie propozycje i rozwiązania przyczynią się do ograniczenia niekorzystnych następstw niewydolności serca, zarówno w skali jednostkowej, jak i w perspektywie całego społeczeństwa w Polsce. Dla skutecznej walki z niewydolnością serca kluczowe jest zrozumienie i życzliwe wsparcie decydentów w tym zakresie. Założenia Programu są znane Ministerstwu Zdrowia. W imieniu wszystkich sygnatariuszy deklaracji chciałabym podkreślić, że pozostajemy do wszelkiej dyspozycji i współpracy w zakresie wdrożenia i realizacji zapisów Programu – mówi profesor Piotr Ponikowski.

 

Źródło: Clue PR