Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, to rozwiązanie, które zostało przygotowane jako efekt współpracy wielu instytucji z terenu całego regionu, w szczególności urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego, 10 starostw powiatowych oraz 27 podmiotów leczniczych, które to, realizując projekt o tej samej nazwie, stworzyły system wspierający dostęp mieszkańców do e-Usług z zakresu ochrony zdrowia.

Portal Pacjenta, utworzony jako jeden z elementów systemu e-Zdrowie, oferuje szereg przydatnych funkcjonalności dla pacjentów, w tym szeroką informację dotyczącą działań prozdrowotnych, akcji profilaktycznych i promocji wszelkich kampanii o charakterze związanym z ochroną zdrowia,  a także możliwość dostępu do elektronicznej rejestracji do poradni specjalistycznych w regionie oraz możliwość nieograniczonego dostępu przez internet do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej.  

 [-DOKUMENT_HTML-]

Skrzydła IT w Administracji przyznawane były już po raz trzeci. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami. Organizatorem nagrody jest czasopismo "IT w Administracji"-  miesięcznik stanowiący uznane w środowisku źródło wiedzy oraz praktycznych porad na temat e-administracji.

„Skrzydła” dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie zostały przyznane w kategorii e-Administracja.


Źródło: www.wrotapodlasia.pl