1 lutego 2017 roku rusza konkurs dotyczący tych środków. Projekty, które uzyskają pomoc w tym naborze (poddziałanie 8.4.1), muszą dotyczyć świadczeń udzielanych dorosłym w zakresie chorób układu krążenia, nowotworów, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego czy chorób psychicznych.

Wsparcie przeznaczone jest między innymi na wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny i aparaturę, przebudowę, rozbudowę czy remont obiektów związanych z ochroną zdrowia, a także wyposażenie podmiotów w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (jako element projektu).

W konkursie nie można natomiast uzyskać wsparcia na inwestycje dotyczące części biurowo-administracyjnej placówek ochrony zdrowia. Poza tym infrastruktura oraz kupiony sprzęt mogą być wykorzystywane przez beneficjentów wyłącznie na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wnioski mogą składać podmioty lecznicze, przedsiębiorcy, a także jednostki budżetowe. Termin ich przyjmowania upływa 30 czerwca 2017 roku, przy czym jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl