Platforma Obywatelska przedstawiła nowy program wyborczy zatytułowany „Następny krok. Razem".
Dnia 10 września br. odbyła się Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej. Podczas spotkania, Minister Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczący PO Radosław Sikorski powiedział, że partia „da Polakom prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla Narodowego Funduszu Zdrowia". Jak wynika z programu, „PO od 2013 r. chce wprowadzić możliwość powstania konkurencyjnych wobec NFZ funduszy zdrowotnych kontraktujących usługi medyczne dla swoich pacjentów". Taka zmiana „stworzy motywację dla NFZ i innych publicznych i prywatnych funduszy do szukania świadczeniodawców najwyższej jakości usług, gwarantujących krótkie terminy i autentyczną troskę o pacjenta".
Jeśli chodzi o inne obietnice wyborcze PO, to są one następujące:
- zakończenie w 2014 r. prac nad pełną informatyzacją ochrony zdrowia;
- obniżenie dopłat pacjentów do leków (w 2012 r. pacjenci będą płacić mniej niż 30% ceny leku refundowanego);
- uchwalenie kompleksowej ustawy regulującej badania kliniczne (zapewnione będą pełna przejrzystość i bezpieczeństwo badań klinicznych w Polsce);
- wydłużenie refundacji zestawów infuzyjnych do 26. roku życia, co umożliwi młodzieży po 18. roku życia korzystanie z pompy insulinowej;
- doprowadzenie do uznania przez kraje Unii Europejskiej kwalifikacji polskich pielęgniarek bez konieczności odbywania dodatkowych studiów.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 12 września 2011 r.
 
Data publikacji: 13 września 2011 r.