Ośrodek ten miesięcznie leczy tam około 40 dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, a także ze schorzeniami kręgosłupa. Placówka złożyła już od decyzji NFZ odwołanie.

W tej sprawie protest złożyli także rodzice i opiekunowie dzieci leczonych w ośrodku, którzy zwracają uwagę na to, że dla ich podopiecznych rehabilitacja jest niezwykle ważna  że najbliższe terminy w innych placówkach wyznaczane są na połowę roku 2015.

Cały artykuł www.gazeta.pl