Jako przyczyny wyboru szpitala w Pleszewie jako miejsca leczenia pacjenci podawali: dostęp do dobrych specjalistów (19 procent badanych), zakres świadczonych usług ora z dogodną lokalizację (po 17 procent uczestników ankiety), dobre warunki pobytu oraz dobrą opinię znajomych lub rodziny (po 15 procent). Zaledwie 9 procent badanych podało, że decydującym czynnikiem przy wyborze placówki było nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Wysoki odsetek zadowolonych pacjentów dotyczył nie tylko oddziałów szpitalnych, ale również pozostałych jednostek centrum, czyli poradni i zakładów diagnostycznych. Najniższy odsetek zadowolonych dotyczył zakładu diagnostyki obrazowej (93,1 procent), natomiast wszyscy biorący udział w badaniu byli zadowoleni z usług zakładu fizykoterapii oraz laboratorium.

Czytaj także: Pacjenci potrzebują nie tylko leczenia, ale także opieki i wsparcia >>>

Jak co roku badanie satysfakcji w pleszewskiej placówce dotyczyło pacjentów oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych,  zakładu diagnostyki obrazowej, zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz zakładu fizykoterapii i leczniczego usprawniania.

Kwestionariusz ankiety wypełniły 784 osoby przebywające w placówce. Zwrot uzyskano w przypadku 50 procent ankiet.