Przychodnie specjalistyczne i szpitale coraz częściej rezygnują z realizacji pakietu onkologicznego. Powodem jest, jak twierdzą, brak informacji oraz brak standardów dotyczących kryteriów wystawiania Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia przygotował nawet dla placówek, które są w nim zrzeszone, szablon wypowiedzenia pakietu.

Na stronie Związku dostępne są wzory wypowiedzeń dotyczące jednego zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wersja dla podmiotów posiadających umowy w zakresie kilku poradni realizujących pakiet onkologiczny.

Powodem rezygnacji placówki z realizacji zadań objętych pakietem jest, jak informuje komunikat Związku, „totalny brak informacji na temat warunków realizacji pakietu onkologicznego w zakresie POZ, przy jednoczesnym braku standardów określających kryteria, które należy spełnić podejmując decyzję o wystawieniu kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego”.

Sprawia to, jak wyjaśnia Związek, że lekarze stają przed dylematem – czy „wystawić kartę, niekiedy na życzenie pacjenta, pomimo że wyniki dotychczas wykonanych badań tego nie uzasadniają, czy raczej zachować powściągliwość”.

Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent domaga się wystawienia Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego i mimo że lekarz ma co do tego wątpliwości, jednak wystawia Kartę, ponieważ obawia się późniejszych roszczeń pacjenta. Ryzykuje w tym momencie utratą możliwości wystawiania Karty (w przypadku gdy jego diagnozy okażą się nietrafione).

Związek skierował też do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo z kolejnymi pytaniami nadesłanymi przez członków w sprawie realizacji pakietu oraz sytemu eWUŚ.

Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzesza 190 podmiotów leczniczych z województwa pomorskiego, w większości przychodni oferujących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pzpoz.pl, stan z dnia 3 lutego 2015 r.