To reakcja na projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Czytaj: Lekarz na stażu zarobi 2700 zł brutto, czyli trochę ponad płacę minimalną>>
 

Zdaniem Prezydium NRL zaproponowane w projekcie wynagrodzenie jest wyższe jedynie o 100 zł od płacy minimalnej określonej na rok 2020, która w stosunku do roku poprzedniego wzrosła z kwoty 2250 zł brutto czyli jednorazowo o 350 zł. - Porównując natomiast wzrost zasadniczego wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty do lat poprzednich to w 2009 r. wynosiło ono 2007 zł brutto co oznacza, że wynagrodzenie dla tego zawodu zaufania publicznego wzrosło jedynie o 693 zł brutto na przestrzeni aż 11 lat - czytamy w opinii.

Prezydium NRL wskazuje, że proponowanie takiego wynagrodzenia młodym lekarzom nie przystaje do warunków na rynku pracy i nie stanowi zachęty do pozostawania i wykonywania zawodu w Polsce.

Kierownictwo samorządu lekarskiego przypomina, że Krajowy Zjazd Lekarzy wielokrotnie apelował do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów. W stanowisku nr 3 Krajowego Zjazdu Lekarzy z 26 maja 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów, wskazano że niezmiennie postulatem samorządu lekarskiego jest ustanowienie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, jednocześnie dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej oraz dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.