Wpływ na spadek przychodów miał między innymi ogólnokrajowy spadek sprzedaży dermokosmetyków w aptekach szacowany na poziomie ponad 20 procent (zgodnie z danymi PharmaExpert w pierwszych 11-stu dniach maja 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż dermokosmetyków spadła wartościowo o 29,5 procent).

Pharmena w komunikacie dotyczącym przychodów podkreśla także brak możliwości powtórzenia w aptekach ubiegłorocznej akcji promocyjnej dla żelu pielęgnacyjno-łagodzącego THERMI, która miała istotny wpływ na wynik osiągnięty w maju 2013 roku.

Poza tym w maju 2014 Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz w obszarze wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej, co powoduje, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność.

Pharmena S.A. to publiczna spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Działalność spółki koncentruje się w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.