Jak uważa PFS, wieloletni brak wzrostu jednostkowej ceny świadczeń, przy konieczności stałej poprawy jakości, podnoszenia kwalifikacji personelu oraz modernizacji sprzętu rehabilitacyjnego, pociąga za sobą permanentny wzrost deficytu, tak więc przychody z tytułu realizacji umowy w części rehabilitacji ogólnoustrojowej nie pokrywają generowanych kosztów.

W stanowisku z 31 października 2012 roku, szeroko konsultowanym wewnętrznie, którego projekt przygotował członek Rady Naczelnej PFS, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, dr Roman Lewandowski, Polska Federacja Szpitali wnioskuje o przeznaczenie dostępnych funduszy na wzrost jednostkowej wyceny punktu.

Więcej na ten temat: www.federacjaszpitali.pl/29.html

Źródło: www.federacjaszpitali.pl