Jak wyjaśnia na portalu www.prawo.rp.pl  Agnieszka Ferek, radca prawny 
w kancelarii Baker & McKenzie i Inez 
Handzlik, PPP w sektorze ochrony zdrowia może działać na podstawie zasad ogólnych. Specyfika podmiotów publicznych, które mogą być zaangażowane w projekt, wymaga jednak zastosowania bardziej złożonych konstrukcji. 

W przypadku SP ZOZ-ów podmiotem publicznym angażującym się w partnerskie przedsięwzięcie może być bądź sam SP ZOZ, bądź spółka kapitałowa, w którą taki SP ZOZ się przekształcił, albo utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego celem wykonywania działalności leczniczej.

Partnerem prywatnym może być natomiast każdy przedsiębiorca. Przedmiotem PPP w sektorze ochrony zdrowia będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Przedsięwzięcie może polegać na budowie lub remoncie obiektu budowlanego,  świadczeniu usług, wykonaniu dzieła, w szczególności wyposażeniu składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność (np. dostarczenie specjalistycznego sprzętu), lub też na innym świadczeniu. Ideą PPP jest połączenie jednej ze wskazanych czynności z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia bądź jest z nim związany.

Cały artykuł www.prawo.rp.pl