210 zł - tyle obecnie (niezmiennie od 2008 roku) wynosi tzw. osobodzień (1 dzień pobytu 1 pacjenta) opłacany zgodnie z kontraktem przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Według ekspertów to o  połowę za mało. Realne koszty na oddziałach paliatywnych w całej Polsce średnio wynoszą 400 zł dziennie.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i kierownik oddziału medycyny paliatywnej SU, będąca jednocześnie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie opieki paliatywnej wielokrotnie sygnalizowali problem i jednoznacznie informowali Narodowy Fundusz Zdrowia, że dalsze leczenie za niezmienną od 2008 roku stawkę 210 zł za osobodzień jest niewykonalne.

Czytaj: Nowe warunki kontraktowania opieki paliatywnej i hospicyjnej >>>

Wskazana kwota wystarcza jedynie na  pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oddziału. Pacjenci hospitalizowani oddziale medycyny paliatywnej otrzymują specjalistyczne wielokierunkowe realne leczenie bólu z użyciem wszystkich dostępnych opioidów (generujących znaczne koszty), a w razie potrzeby także technik inwazyjnych. W jednostce stosuje się nowoczesną antybiotykoterapię, diagnostykę i pełnoprofilowe leczenie stanów nagłych, a także przetaczanie krwi i żywienie pozajelitowe. Oddział zapewnia również hospitalizację pacjentom poddanym paliatywnej radioterapii, którzy wymagają zabezpieczenia szpitalnego.

Z całego powyższego zestawienia stosowanych w oddziale medycyny paliatywnej procedur jedynie żywienie pozajelitowe jest świadczeniem rozliczanym z użyciem współczynnika korygującego. Wszystkie inne działania mają w opinii NFZ zmieścić się w ryczałtowej stawce osobodnia, czyli wspomnianych wyżej 210 zł. Efektem takiego, trwającego od dawna stanu rzeczy jest lawinowo rosnące zadłużenie oddziału, a co za tym idzie całego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ryczałtowa kwota 210 zł za osobodzień może być wystarczająca w przypadku chorych wymagających jedynie opieki długoterminowej. Tymczasem: medycyna paliatywna to nie to samo co opieka terminalna. Paliacja oznacza właściwą, zindywidualizowaną, ukierunkowaną na poprawę jakości życia opiekę medyczną. Wdrażana jest we wcześniejszych stadiach choroby, gdy jeszcze stosowane jest  leczenie przedłużające życie i występują trudne do opanowania objawy. To ważne i potrzebne pacjentom działania.

Czytaj: Eksperci:konieczne jest dalsze rozwijanie opieki paliatywnej w Polsce >>>

Godne warunki leczenia seniorów, osób cierpiących jednocześnie na klika różnych przewlekłych chorób, wymagających codziennej opieki to problem, na który Polska powinna jako społeczeństwo zwrócić szczególną uwagę. Szacuje się, że w 2035 roku osoby po 65 roku życia stanowić będą aż 23 procent polskiego społeczeństwa.

O kondycji medycyny paliatywnej w Polsce, wadze jaką odgrywa ona w procesie leczenia ciężko chorych i cierpiących pacjentów oraz potrzebach jej lepszego finansowania rozmawiali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przedstawiciele środowiska medycznego oraz zaangażowani społecznie ludzie kultury. W konferencji prasowej z udziałem lokalnych i ogólnopolskich mediów na pytania dziennikarzy odpowiadała dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - dr hab. Andrzej Kulig i dr n. med. Stefan Bednarz, a także profesor dr hab. med. Tomasz Grodzicki - dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM i kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych SU oraz dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej i kierownik oddziału medycyny paliatywnej SU. 

To właśnie wysokie prawdopodobieństwo konieczności zamknięcia tego oddziału ze względu na jego olbrzymie zadłużenie skłoniło znanych polskich artystów do społecznej inicjatywy mającej na celu uratowanie miejsca, z którym albo mają osobiste doświadczenia choroby i opieki otrzymanej przez swoich bliskich, albo na co dzień wspierają ciężko chore osoby. Konferencja prasowa miała także na celu rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji nad potrzebą poświęcenia większej uwagi medycynie paliatywnej w naszym kraju oraz nad budowaniem wzajemnych relacji między tą gałęzią pomocy chorym a leczeniem onkologicznym.

Wśród osób zaangażowanych w przedsięwzięcie znaleźli się: Ewa Preisner, prezes Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN, aktywnie działający w tej organizacji Barbara i Jerzy Stuhrowie, a także Grzegorz Turnau.

Podczas spotkania honorowi goście konferencji zadeklarowali wystosowanie w trybie pilnym wspólnego apelu do Prezes Rady Ministrów RP i ministra zdrowia. Będą w nim prosić o uwzględnienie medycyny paliatywnej w dyskutowanym do końca tego tygodnia tzw. pakiecie onkologicznym.