O tym, od kogo pobiera się opłatę miejscową lub uzdrowiskową, przesądza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę miejscową, tzw. klimatyczną,  płacą osoby fizyczne przebywające czasowo w miejscowościach o  szczególnych walorach klimatycznych czy krajobrazowych, a także w tych, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.  Natomiast przebywający w uzdrowiskach muszą uiszczać opłatę uzdrowiskową.

Opłaty nie dotyczy osób przebywających w danej miejscowości w celu biznesowym. Pewne grupy są także wyłączone z ich opłacania, np. dyplomaci czy niewidomi.

Cały artykuł www.rp.pl