Reprezentanci Porozumienia 1 czerwca podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ zaprezentowali nowy model obliczeniowy pokazujący poziom współpłacenia pacjentów za leki.

Jak podkreślają przedstawiciele Porozumienia, po opublikowaniu przez NFZ raportów za 2012 r., w modelu uwzględniono też np. kary dla świadczeniodawców, lekarzy czy farmaceutów oraz kwoty zwrotu (pay back) płacone przez producentów w wyniku poufnych umów z Ministerstwem Zdrowia o podziale ryzyka.

"Nie zgadzamy się z tym, to co mówi Ministerstwo Zdrowia, że poziom dopłat pacjentów do leków refundowanych wynosi 33-34 proc.. Nie mam dobrych wiadomości - pacjenci pokryli z własnej kieszeni w pierwszym roku działania ustawy refundacyjnej prawie połowę kosztów refundacji leków dostępnych w aptekach" - podkreślił lider Porozumienia 1 Czerwca Piotr Piotrowski.

"Nie jest prawdą stanowisko prezes NFZ, że pacjenci mniej płacą za leki. NFZ w swoich obliczeniach w ogóle nie uwzględnia tego, czego nie monitoruje, czyli wydatków pacjentów na leki refundowane, ale takie, za które pacjenci zapłacili w aptece 100 proc. Te leki to w 2012 roku prawie 700 mln zł z kieszeni pacjentów, ale te wydatki nie obchodzą NFZ" - dodał.

Obliczenia poziomu współpłacenia oparto na danych IMS Health Poland, która jako firma analityczna monitoruje wydatki pacjentów na wszystkie leki dostępne w Polsce w tym na leki refundowane, wydane pacjentom w aptekach z pełną odpłatnością.

Według danych NFZ opublikowanych na początku kwietnia w ub. roku pacjenci zapłacili mniej za leki refundowane; średnia dopłata pacjenta do takich leków wyniosła w 2012 r. 145,04 zł, a w 2011 r. - 170,92 zł. Wzrosła liczba pacjentów korzystających z chemioterapii niestandardowej - wynika z danych Funduszu.

Porozumienie 1 Czerwca jest inicjatywą obywatelską. Jego założyciele podkreślają, że jest to odpowiedź "na systematyczne ograniczanie dostępu do leczenia finansowanego ze składek płaconych przez nas podatników na zdrowie". Porozumienie tworzą pacjenci, opiekunowie chorych, lekarze, osoby niepełnosprawne.