Opieka prawna zapewniana przez OZZL będzie polegać m. in. na możliwości telefonicznego zgłaszania przez lekarza - przez całą dobę - pytań prawnych na które w ciągu 24 godzin (wyjątkowo 48 godzin) będą udzielane drogą elektroniczną odpowiedzi od prawników. Pytania mogą dotyczyć różnych dziedzin prawa mających znaczenie dla pracy lekarza.
Szczegóły dotyczące programu opieki prawnej są dostępne u przewodniczących Zarządów Regionów OZZL.

Źródło: www.ozzl.org.pl