Jak wyjaśnia Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, ustawa dot. podwyżek dla pracowników SPZOZ wciąż posiada moc prawną i byłoby błędem nie wykorzystanie tego faktu.
Związek zdaje sobie sprawę, iż „atmosfera kryzysu finansowego NFZ, jaką starał się wprowadzić Prezes Funduszu i politycy" spowodowała, że prawie już zapomniano o obowiązującym ciągle przepisie art. 59a ustawy o ZOZ. Ten artykuł przewiduje obowiązek podwyższenia płac dla pracowników SPZOZ w przypadku, gdy wielkość kontraktu podpisanego przez ten SPZOZ z NFZ wzrośnie.
Jak się okazuje, NFZ ma więcej pieniędzy niż zapowiadał, co oznacza wzrost kontraktów szpitali, należy zatem przypomnieć dyrektorom o ich obowiązku podniesienia płac (tym bardziej, że rządzący chcą ten przepis skreślić).
Jeśli lekarze nie będą w stanie wyegzekwować swoich praw od władz danej placówki, można zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy lub do organu założycielskiego SPZOZ. Taki dyrektor może być za karę zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia.
Więcej informacji na stronie internetowej OZZL.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.ozzl.org.pl, 25 czerwca 2010 r.