OZZL: przywróćmy internie należne miejsce
\\

Ogólnopolski Związek Zawody Lekarzy proponuje internistom utworzenie zrzeszenia, którego celem będzie wynegocjowanie z rządem lub z dyrektorami szpitali nowych, właściwych warunków pracy i płacy (zgodnych z postulatami OZZL i samorządu lekarskiego). Zrzeszenie specjalistów z jednej dziedziny ma być alternatywą dla lokalnego porozumienia wszystkich lekarzy zatrudnionych w szpitalach w danym województwie lub kilku powiatach.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy rozpoczął przygotowania do akcji polegającej na równoczesnym, masowym zwolnieniu się z pracy lekarzy zatrudnionych w zakładach finansowanych przez NFZ. Celem akcji jest zmuszenie rządzących do rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza, a pośrednio do wprowadzenia racjonalnych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

OZZL chce doprowadzić do stworzenia trwałych zasad wynagradzania lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia, przewidujących odpowiednią wysokość wynagrodzeń (za jeden etat, aby lekarze nie musieli dorabiać w licznych pracach dodatkowych) i mechanizm ich waloryzacji. Lekarze mają mieć prawo do corocznego płatnego urlopu szkoleniowego i do odliczania od podstawy opodatkowania kosztów kształcenia podyplomowego (bez względu na podstawę zatrudnienia). Konieczne są zmiany w przepisach dotyczących wypisywania recept refundowanych, aby lekarz nie był zobowiązany do weryfikowania uprawnień pacjenta do refundacji ani do określania stopnia refundacji.

Na stronie internetowej OZZL informuje: "Podstawą akcji mają być lokalne porozumienia wszystkich lekarzy zatrudnionych w szpitalach w danym województwie lub kilku powiatach. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że sytuacja poszczególnych lekarzy zatrudnionych nawet w tym samym szpitalu może różnić się od siebie nieraz znacząco – w zależności od specjalności. Dlatego alternatywą dla takich powszechnych porozumień mają być porozumienia obejmujące jedną, określoną specjalizację – w danym województwie, kilku województwach, a jak się uda, to w całym kraju. Proponujemy aby podstawą formalno-prawną dla takich porozumień było „zrzeszenie” lekarzy danej specjalności, powołane na podstawie prawa o stowarzyszeniach."

Zarząd Krajowy nawołuje do grupowego zwalniania się z pracy – w ramach danej specjalności – w całym województwie, kilku województwach lub najlepiej w całym kraju. W ten sposób chce zmusić rząd lub dyrektorów szpitali do negocjacji.

W połowie lutego bieżącego roku zostanie zorganizowane w Warszawie pierwsze spotkanie osób, które wyrażą gotowość uczestniczenia w tworzeniu takiego zrzeszenia internistów. Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu proszone są o nadesłanie chęci udziału na adres: ozzl@ozzl.org.pl.

Prosimy również zgłaszać szpitale, do których mogą przyjechać przedstawiciele OZZL aby przedstawić szczegóły dotyczące planowanych działań. Termin takich spotkań zostanie uzgodniony z osobami zgłaszającymi.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 8 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 8 stycznia 2013 r.