Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zarezerwował 1 mln zł dla tych lekarzy, którzy będą grupowo zwalniać się z pracy, wykorzystując przekształcenia szpitali w spółki.
20 maja br. Zarząd krajowy OZZL uchwali plan finansowy na rok 2011, rezerwując w nim 1 mln zł „na ewentualną pomoc dla lekarzy, którzy – korzystając z zapisu art. 23§ 4 Kodeksu Pracy – zwolnią się grupowo z pracy za 7-dniowym uprzedzeniem w szpitalach przekształcanych w spółki i zaoferują ponowne zatrudnienie się w spółkach na nowych warunkach (które zostaną wkrótce opracowane przez OZZL we współpracy z Samorządem Lekarskim)". Jak dodaje OZZL, „jeżeli powyższa kwota zostanie wykorzystana zgodnie ze swoim przeznaczeniem", plan finansowy zostanie znowelizowany, a dla lekarzy będzie przeznaczona kolejna kwota na wymieniony wyżej cel.
Związek przypomina również, iż „zgodnie z uchwałą ostatniego Krajowego Zjazdu Lekarzy (Samorządu Lekarskiego), rezerwowanie corocznie 1 mln zł na pomoc dla lekarzy, którzy – w ramach starań o lepsze warunki pracy i płacy – zwolnią się grupowo z pracy, jest również obowiązkiem NRL".
Na koniec OZZL podaje, iż 27 maja br. w siedzibie NIL w Warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu powołanego przez ZK OZZL i zespołu NRL ds. monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia, którego celem będzie omówienie propozycji ZK OZZL, „aby przekształcanie szpitali w spółki handlowe wykorzystać do poprawy warunków wynagradzania lekarzy i warunków ich pracy".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.ozzl.org.pl, 23 maja 2011 r.

Data publikacji: 24 maja 2011 r.