Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował informację na temat tego, co jeszcze należy zrobić w związku z przepisami o wypisywaniu recept na leki refundowane.
Związkowcy chcą, aby:
- zostały skreślone przepisy o „krótkiej ścieżce” karania świadczeniodawców za błędy w wypisywaniu recept, popełnione przez lekarza wg kontrolera Narodowego Funduszu Zdrowia;
- zostały skreślone przepisy o „krótkiej ścieżce” karania lekarzy prywatnie praktykujących, którzy przepisują leki refundowane oraz lekarzy emerytów, przepisujących leki refundowane sobie i rodzinie – za błędy w wypisywaniu recept, popełnione przez lekarza wg kontrolera NFZ;
- wykreślić ze znowelizowanej (przy okazji) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisu, który nakłada na lekarza obowiązek wpisywania na recepcie poziomu refundacji dla leków, które mają więcej niż jeden stopień odpłatności;
- wykreślić ze znowelizowanej (przy okazji) ustawy o zawodzie lekarza obowiązku zaznaczania przez lekarza na recepcie kodów dodatkowych przywilejów pacjentów w zakresie refundacji leków;
- lekarze pozostawali w ogóle poza sferą orzekania o refundacji ( o uprawnieniach pacjenta i o stopniu refundacji leku).
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 15 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2012 r.