Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że pacjent ma możliwość składania oświadczenia o potwierdzeniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku stanu nagłego i leczenia w szpitalu. Chodzi tu o przypadki, gdy pacjent w ww. sytuacjach nie ma możliwości przedstawienia świadczeniodawcy dowodu objęcia ubezpieczeniem (np. druk RMUA) przy okazji udzielenia mu pomocy lekarskiej.

Pacjent może przedstawić dokument w późniejszym terminie jeśli:

- w stanie nagłym świadczenie zostało udzielone w szpitalu – dokument powinien zostać przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, a jeśli nie było to możliwe – w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń;

- w stanie nagłym świadczenie zostało udzielone w ambulatorium (poradnia/ przychodnia) – dokument powinien zostać przedstawiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń.