Zgodnie z projektem listy bezpłatnych leków dla seniorów od 1 stycznia 2017 roku refundacją zostaną objęte preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających z grupy limitowej 14.1, hormony trzustki – insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich. 

Poza tym do wykazu dodano leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).

Na liście leków dla osób w wieku 75 plus znalazł się również lek zawierający umeclidinii bromidum do stosowania u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w ramach leczenia podtrzymującego.


Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


W projekcie listy bezpłatnych leków dla seniorów nie znajdują się natomiast niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproksen. Spośród wielu leków obecnych na tej liście stosowanych u pacjentów z chorobą i zespołem Parkinsona usunięto leki  zawierające  substancję czynną biperidenum.

Źródło: www.mz.gov.pl