Agata Ś zatrzymana została 13 czerwca 2016 roku, jest podejrzana o popełnienie 38 przestępstw z art. 228 § 1 k.k.

Wobec podejrzanej, po wykonaniu z jej udziałem czynności procesowych przez prokuratora, zastosowano kumulatywnie środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, poręczenia majątkowego w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych w postaci udzielania świadczeń medycznych.

Agata Ś. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, a następnie złożyła wyjaśnienia zbieżne ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Wobec pozostałych 22 zatrzymanych osób (pacjentów podejrzanej Agaty Ś.), którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 k.k., zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Spośród podejrzanych pacjentów do popełnienia zarzucanych im czynów przyznało się 9 osób. Osoby te złożyły wyjaśnienia korespondujące z poczynionymi ustaleniami faktycznymi.