Załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" (Dz.U. poz. 756) szczegółowo określają wygląd tej legitymacji, zarówno co do formy graficznej, jak i w zakresie treści, która ma być umieszczona na dokumencie. Ustawodawca zdecydował się na znany już i uniwersalny wzór dokumentów - taki jak na przykład dowody osobiste lub inne popularne legitymacje - w formie wielowarstwowego poliwęglanu w formacie poziomego prostokąta.

Na dokumencie będą uwidocznione między innymi dane osobowe fizjoterapeuty, fotografia posiadacza dokumentu, data i numer uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przyznającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Metody weryfikowania cech dokumentu, w celu potwierdzenia ich zgodności z międzynarodowymi standardami, mają być zgodne z normą PN-ISO/IEC 10373. Dodatkowo dokument ma zawierać elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem, w tym na przykład: w lewym dolnym rogu rewersu pole zadrukowane farbą zmienną optycznie, element graficzny widoczny w VIS i świecący w świetle UV o długości fali 365 nm, mikrodruki pozytywowe i negatywowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 25 kwietnia 2017 roku.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl