Dziesięć projektów obejmie swoim zasięgiem cały region. Przewidziano w nich między innymi badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia, pozwalające na wczesne wykrycie wad rozwojowych i możliwość wczesnej reakcji w leczeniu płodu, mobilną opiekę okołoporodową (między innymi mobilne szkoły rodzenia, rozszerzoną opiekę położnej środowiskowej, wczesną rehabilitację kobiet po porodzie i wsparcie kobiet po ciąży mnogiej), specjalistyczne poradnictwo dla rodziców (psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne), pogłębioną diagnostykę rozwoju psychomotorycznego dziecka, poradnictwo multidyscyplinarnego zespołu ds. żywienia dzieci, szczególną opiekę nad dziećmi obciążonymi kariologicznie, opiekę psychologiczną dzieci i rodziców oraz profilaktykę zakażeń pneumokokowych (szczepienia) dzieci od 6 tygodnia życia do 2 roku życia.

W ramach programu ma zostać przebadanych 16 tysięcy kobiet i 17 tysięcy dzieci, 9 tysięcy maluchów zostanie zaszczepionych przeciwko pneumokokom.

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii realizować będzie projekt o wartości ponad 7,5 mln złotych, który zakłada przeprowadzenie badań prenatalnych dla kobiet do 35 roku życia, szczepienia dla dzieci do drugiego roku życia przeciwko pneumokokom oraz szeroko zakrojone poradnictwo dla mam i ich pociech.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Projekt o wartości prawie 2 mln złotych będzie zrealizować Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek. Projekt nosi tytuł „Zdrowa matka i dziecko – z szansą na lepsze jutro” i będzie prowadzony do kwietnia 2019 roku. W planach jest przeprowadzenie 980 badań prenatalnych wśród pań z powiatów strzeleckiego, krapkowickiego, głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego oraz zaszczepienie przeciw pneumokokom 500 dzieci. Dziesięcioro z nich przejdzie – jeśli będzie taka potrzeba – pogłębioną diagnostykę rozwoju psychofizycznego i otrzyma wsparcie rehabilitacyjne.

Ewa Janiuk ze spółki cywilnej NZOZ Zdrowa Rodzina w Opolu (która zrealizuje trzy projekty we wszystkich subregionach województwa na łączną kwotę ponad 10 mln złotych) podkreśla, że opolski program zdrowotny jest pierwszym, który pozwala „odciążyć ciążę”, sprawić, by kobiety i ich rodziny nie bały się porodu i posiadania dzieci.

– My, jako praktycy, po raz pierwszy znajdujemy możliwości, by wesprzeć przyszłe mamy w tym trudnym, ale pięknym okresie, jakim jest ciąża – powiedziała.

Podpisując z beneficjentami umowy marszałkowie Andrzej Buła i Roman Kolek przypomnieli, że opolski program dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych wynika z Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku.  – Opolskie dla rodziny. Ma przeciwdziałać depopulacji, wesprzeć opolskie rodziny, zachęcić do posiadania dzieci.

Źródło: www.opolskie.pl