W Polsce kilkanaście tysięcy aptek i kilkadziesiąt tysięcy farmaceutów posiada kwalifikacje, by włączać się w proces leczenia. Jest to cenny zasób pozwalający zapewnić lepszą obsługę medyczną obywateli. Według badania Aptekarskiej Szkoły Zarządzania, należącej do Grupy Neuca, właściciele ponad połowy ankietowanych aptek chętnie wydzielą pomieszczenie, w którym będą konsultowani pacjenci.  Za usługi nie chcą jednak płacić z własnej kieszeni.

 

Środowisko farmaceutów jest za wprowadzeniem usług opieki farmaceutycznej 

82 proc. właścicieli aptek, spośród 826 właścicieli aptek niezależnych i pracujących w nich farmaceutów chce, żeby w ich aptece była realizowana opieka farmaceutycznaW przypadku farmaceutów poparcie także jest wysokie - taką deklarację złożyło 81 proc. respondentów. Jak przyznaje 77 proc. właścicieli aptek, ich personel chętnie będzie realizować usługi opieki farmaceutycznej, jest jednak warunek -   pracownicy nie będą chcieli robić tego za darmo, takie działanie będzie się łączyć z koniecznością przeprowadzenia szkoleń oraz nowymi obowiązkami.

Czytaj w LEX: Wykonywanie zawodu farmaceuty w świetle nowej ustawy >

Zarówno właściciele aptek, jak i farmaceuci wskazują na utrudnienia związane z wprowadzeniem opieki farmaceutycznej. Należą do nich m.in. konieczność wydzielenia miejsca do świadczenia takich usług -  jedynie 23 proc. aptek ma takie pomieszczenie. 54 proc. właścicieli aptek deklaruje, że ma możliwość wydzielenia potrzebnej powierzchni. Ponad 35 proc. badanych aptek nie ma możliwości urządzenia takiego pomieszczenia. Tak wynika z badanie ankietowego dotyczącego opieki farmaceutycznej przeprowadzonego przez Aptekarską Szkołę Zarządzania (Grupa Neuca).

Czytaj w LEX: Rola właściciela apteki a samodzielność kierownika i farmaceuty >

 

Kto zapłaci za opiekę farmaceutyczną 

Farmaceuci uważają jednak, że takie usługi powinny być dodatkowo opłacane przez NFZ. 76 proc. właścicieli aptek i 79 proc. farmaceutów warunkuje prowadzenie opieki farmaceutycznej od finansowania jej ze środków publicznych.  Choć 18 proc. właścicieli aptek zadeklarowało, że jest gotowa wziąć na siebie obciążenia finansowe. Kwestia finansowania opieki farmaceutycznej nadal nie została uregulowana na poziomie legislacyjnym. Na dzień dzisiejszy wiadomo tylko tyle, że opieka farmaceutyczna zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, która wejdzie w życie 16 kwietnia br. - będzie świadczeniem zdrowotnym.

Czytaj w LEX: Opieka farmaceutyczna jako nowe uprawnienie farmaceuty >

 

Opieka farmaceutyczna pomoże aptekom w rozwoju

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej w opinii farmaceutów - może silniej przywiązać pacjenta do apteki, wpłynąć na podniesienie prestiżu apteki w oczach pacjenta, jako miejsca świadczenia usług medycznych, jak i przełożyć się na dodatkowe dochody. 80 proc. ankietowanych uważa, że przyczyni się to do rozwoju ich apteki.

Sprawdź w LEX: Kiedy farmaceuta podlega skreśleniu z listy prowadzonej przez właściwą radę aptekarską? >

 

Jak farmaceuta może opiekować się pacjentem

Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, opieka farmaceutyczna jest działaniem polegającym na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem oraz lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta. Taka opieka obejmuje:

  1. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  2. wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta - w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii;
  3. opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta - w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;
  4. wykonywanie badań diagnostycznych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych;
  5. wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

Sprawdź w LEX: Czy w każdej aptece istnieje obowiązek zapewnienia równoważnika co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tej apteki? >