Rak trzustki jest nowotworem trudnym do wykrycia, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju. Nowotwory złośliwe trzustki są istotną przyczyną śmierci z powodu chorób nowotworowych. Rocznie, z tego powodu umiera w Polsce ponad 4500 osób. Często choroba wykrywana jest  w zaawansowanym stadium, kiedy obecne są przerzuty, a guz jest nieoperacyjny. Zaledwie jedna czwarta  pacjentów w chwili rozpoznania kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. Rozpoznanie choroby na wczesnym etapie istotnie zwiększa szansę na przeżycie.

Cukrzyca często towarzyszy rakowi trzustki. Niedawno rozpoznana cukrzyca może być jego pierwszym objawem i poprzedzać inne objawy nowotworu o wiele miesięcy.  Chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą mają 8-krotnie większe ryzyko wystąpienia raka trzustki niż pozostałe osoby z populacji. Badanie w ramach programu ma na celu wykrywanie bezobjawowych zmian nowotworowych w trzustce.

Czytaj: Styl życia wpływa na ryzyko raka trzustki >>>

Planowanym w ramach programu badaniem jest badanie endosonograficzne (EUS). Jest to najczulsza metoda wykrywania małych guzów trzustki. Stanowi ona połączenie badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego i badania ultrasonograficznego. Przypomina badanie gastroskopowe i  wykonywane jest w płytkim znieczuleniu.

Zainteresowani udziałem w programie powinni zgłosić to lekarzowi rodzinnemu, po spełnieniu kryteriów zostaną zaproszeni na badania do oddziału gastroenterologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi są tematem szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Jego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, z jednoczesnym omówieniem tematów, które szczególnie budzą jeszcze wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. Przekazywana wiedza opiera się na konkretnych przykładach i orzecznictwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, iż za chwilę otworzą się nowe drogi pozyskiwania pieniędzy na dofinasowanie inwestycji z Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.profinfo.pl