W rozporządzeniu został wskazany podmiot uprawniony do wydawania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych. Określono również wzór tego dokumentu oraz tryb jego wydawania.

Zgodnie z nową regulacją, podmiotem uprawnionym do wydawania dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń jest Szef ABW.

Dokument ma być wydawany z urzędu w terminie 7 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji o nadaniu statusu weterana funkcjonariuszowi ABW. Możliwe będzie wydanie tego dokumentu na wniosek w przypadku jego utraty, zniszczenia lub zmiany danych.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl