Zgodnie z obwieszczeniem limit miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2014 r. wynosi 1850 miejsc. Kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2014 r. wyniesie nie więcej niż 4337 zł.

Źródło: www.dziennikmz.mz.gov.pl