29 sierpnia 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonego jej przez Ministra Zdrowia upoważnienia, wydała zgodę na przetwarzanie przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddziały wojewódzkie mogą zatem udostępniać te dane na wniosek występujących o to sądów, prokuratur oraz innych podmiotów upoważnionych na mocy przepisów prawa do ubiegania się o udostępnienie danych przetwarzanych w tym systemie w sposób zgodny z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

W związku z powyższym, podmioty uprawnione, powinny kierować wnioski o udostępnienie danych z systemu RUM-NFZ bezpośrednio do właściwych miejscowo oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Źródło: www.nfz.gov.pl