Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie dotyczące nowej listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku. W porównaniu do obecnie obowiązującego wykazu zawiera 49 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

Do listy dodano lek zawierający budesonid w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN), który nie znalazł się w projekcie obwieszczenia z 18 grudnia 2015 roku. Lek dostępny będzie z odpłatnością ryczałtową we wskazaniu indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Poza tym w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz upłynięciem z dniem 1 stycznia 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, w nowym obwieszczeniu nie znajdzie się 169 produktów obecnych w poprzednim.

Dla 1335 produktów zawierających 219 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 838,08 zł do 1 gr.

Zgodnie obwieszczeniem, dla 1257 produktów (1393 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 873,18 zł do 1 gr, dla 649 produktów (699 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 1417,50 zł, dla 2007 produktów (2249 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 880,15 zł do 1 gr, a dla 44 produktów (49 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 2,64 zł.

Obwieszczenie zawiera także zmiany w zakresie programów lekowych. Refundacją zostanie objęty lek zawierający substancję czynną mitoxantron (1 kod EAN), a także kolejne leki zawierające substancje czynne: deferazyroks (1 kod EAN), iloprost (1 kod EAN), turoctocog alfa (6 kodów EAN), voriconazol (1 kod EAN).

Dla 94 leków zawierających 27 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 5203,20 zł do 0,16 zł.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem z dniem 1 stycznia 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz odmową refundacji na kolejny okres, w nowym obwieszczeniu nie znalazło się 28 produktów obecnych w poprzednim.

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, dostępne jest na stronie www.bip.mz.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 24 grudnia 2015 r.