Pacjent przebywający na oddziale psychiatrii sądowej poskarżył się rzecznikowi  na złe warunki i niegrzeczny personel medyczny. Chodziło o zakaz palenia tytoniu w budynku  ( mimo, że na innych oddziałach pacjenci palili), brak szafek i dostępu do łóżek z trzech stron, brud, a także brak identyfikatorów wśród personelu.  Skarżącemu doskwierał zakaz kontaktu z rodziną i znajomymi

NSA dwa razy rozpatrywał tę sprawę.  W marcu 2015  roku  wydał postanowienie, zgodnie z którym na ostateczne rozstrzygnięcie wydane po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Drugi raz NSA zajął się merytorycznie skargą. 

Cały artykuł www.lex.pl