Tym samym NSA potwierdził decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta przez przychodnię z Siemianowic Śląskich, uwzględniając tym samym skargę kasacyjną Rzecznika Praw Pacjenta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sprawa dotyczyła przychodni, której właściciele popadli w spór cywilny z wynajmującym. Właściciel budynku, nie otrzymawszy od przychodni czynszu, wymienił zamki, zajął mienie, w tym urządzenia do badań i dokumentację medyczną pacjentów oraz uniemożliwił wejście do poradni.

Więcej na temat zasad udostępniania informacji o stanie zdrowia pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej czytaj tutaj>>

Pacjenci informowali Rzecznika Praw Pacjenta, że w związku z zaistniałą sytuacją od kwietnia 2016 r. nie mogą uzyskać swojej dokumentacji medycznej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik Praw Pacjenta uznał, iż podmiot leczniczy nie zabezpieczył w prawidłowy sposób dokumentacji medycznej pacjentów, a swoją uwagę skupił głównie na konflikcie z właścicielem budynku.

Podmiot leczniczy ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację medyczną

Rzecznik uznał, że w sprawie doszło do stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie był innego zdania i uznał, że podmiot leczniczy nie jest sprawcą czynu naruszającego zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej. Zdaniem sądu nie można mu tego zarzucić, bo dokumentacja znalazła się we władaniu osoby trzeciej bez zgody i woli podmiotu leczniczego.

NSA ostatecznie przyznał rację RPP. Przypomniał, że podmiot leczniczy ma obowiązek zabezpieczenia dokumentacji medycznej. Jak podkreślił sąd, podmiot medyczny powinien prowadzić swoją działalność jak każdy rozsądny człowiek i zabezpieczyć się przed jej negatywnymi skutkami.

 

Zdaniem NSA, gdy podmiot medyczny utracił dokumentację medyczną, musi próbować je odzyskać.

NSA zgodził się z rzecznikiem, że zachowanie przychodni nie może powodować negatywnych skutków dla pacjentów. Uznał, że sprawa ta powinna być przestrogą dla innych podmiotów leczniczych, które pozostają w konflikcie z właścicielem wynajmowanej nieruchomości (budynków przychodni).

O obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" piszemy tutaj>> 

Sygnatura akt: II OSK 69/18