Uchwałą Nr 2/14/VI Naczelna Rada Lekarska postanowiła wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:

1) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363) w zakresie w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą zawodową , o której mowa w art. 40 ust. 1  ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363) w zakresie w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą zawodową,  z art. art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Naczelna Rada Lekarska upoważniła Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do sporządzenia i złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz reprezentowania Naczelnej Rady Lekarskiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, z prawem udzielenia pełnomocnictwa.