Opinia NRL w tej sprawie wydana została przy okazji opiniowania projektu ustawy nowelizującej przepisy w zakresie służb mundurowych. NRL zaznacza, że chodzi o analogię do sposobu wynagradzania lekarzy sądowych, a nie biegłych sądowych, jak przyjęło Ministerstwo. Pod koniec sierpnia 2013 r. NRL wnosiła o przyznanie lekarzom badającym osoby zatrzymane na zlecenie policji dodatkowego wynagrodzenia za wykonywane zadania analogicznie jak w przypadku lekarzy sądowych, niezależnie od łączącej podmiot leczniczy z policją umowy na wykonywanie takich badań. Zgodnie ze stanowiskiem NRL, badania zatrzymanych przez policję dotyczą (podobnie jak badania przeprowadzane przez lekarza sądowego) ustalenia, czy dana osoba może lub nie (z przyczyn medycznych) przebywać w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych. Analogicznie lekarz sądowy badając daną osobę ocenia, czy jest ona zdolna do uczestnictwa w czynnościach procesowych przed sądem.

Źródło: http://www.nil.org.pl