Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło opinię, że lekarze dentyści mogą wykonywać zabiegi z wykorzystaniem botoksu, kwasu hialuronowego i innych substancji wstrzykiwanych w skórę w obrębie twarzoczaszki oraz okolic przyległych.

Prezydium zabrało głos w tej sprawie w odpowiedzi na pismo profesora Bolesława Samolińskiego, dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Samoliński zapytał o odbywanie kształcenia w tym zakresie przez lekarzy dentystów w związku z opinią Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Opinia Departamentu stwierdzającą, że lekarze dentyści nie mogą podawać botoksu, kwasu hialuronowego i innych substancji wstrzykiwanych w skórę, co rodzi problemy w związku z prowadzonymi przez Centrum studiami podyplomowymi w zakresie medycyny estetycznej, która obejmuje takie zabiegi i w których biorą między innymi udział lekarze dentyści.

- Powstaje pytanie, czy Centrum może przyjmować na kierunek „medycyna estetyczna” lekarzy dentystów, czy lekarze dentyści mogą się ubezpieczać w zakresie podawania botoksu, kwasu hialuronowego i innych substancji wstrzykiwanych w skórę i czy mogą świadczyć usługi z zastosowaniem wspomnianych substancji – pisał profesor, dodając, że uważa osobiście, iż ograniczanie kompetencji lekarzy dentystów do podawania substancji farmaceutycznych jest nieuzasadnione.

W ocenie Prezydium NRL lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek doskonalenia zawodowego realizowanego w różnych formach oraz w różnym zakresie przedmiotowym związanym z wykonywaniem tego zawodu.

- Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) medyczne szkoły wyższe są podmiotami uprawnionymi do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, co oznacza, że nie ma przeszkód prawnych do odbywania przez lekarzy dentystów studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – odpowiedział w imieniu Prezydium NRL sekretarz NRL Marek Jodłowski.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 18 kwietnia 2016 r.