Elotuzumab jest obecnie pierwszym i jedynym przeciwciałem immunostymulującym w terapii szpiczaka plazmocytowego dopuszczonym w Unii Europejskiej.

Przyspieszona ocena i dopuszczenie do stosowania odbyło się w oparciu o długookresowe dane z badania Eloquent-2, oceniającego elotuzamab w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (Rd).

Badanie Eloquent-2 wykazało, że stosowanie kombinacji elotuzumabu przyniosło 53-procentową względną poprawę przeżyć bez progresji w porównaniu ze stosowaniem samego Rd w okresie 3 lat (23 procent wobec 15 procent).Źródło: www.urlp.gov.pl