Od 9 grudnia obowiązuje  z ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa obok zasadniczego celu - ułatwienia korzystania z ochrony zdrowia po Brexicie -przewiduje także inne zmiany, dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. W ustawie znalazły się m.in. przepisy gwarantujące dodatek wyjazdowy dla członków zespołów ratownictwa oraz unormowania dotyczące kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciw grypie.

Czytaj również: Przywileje dla ratowników medycznych: dodatek wyjazdowy i prawo do wykonywania szczepień >>

 

Prawo do świadczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z ustawą wprowadzona zostanie możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na zasadach analogicznych jak te, które obowiązywały przed wyjściem tego kraju z UE.  Nowe przepisy będą miały pozytywny wpływ z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19. - Ta zmiana jest wyczekiwana przez kilkaset tysięcy Polek i Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także ułatwi podróże turystyczne i biznesowe, bo przedłuża wzajemne bezpłatne świadczenia - mówił Zdzisław Wolski, poseł Lewicy.  I dodał, że żal, że dopiero teraz.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce

Ponadto zgodnie z nowelą, cudzoziemcy objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, którzy nie mogą uzyskać obecnie statusu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskają ten status. - W tej ustawie rząd przemyca jednej punkt, w którym dodatkowe świadczenia, dodatkowe ubezpieczenia będą przysługiwać tym, którzy nawet nie mają zezwolenia na pobyt w Polsce lub wizy w celu wykonywania pracy – mówił Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Konfederacja złożyła poprawkę, wykreślająca ten zapis.

Przepisy na problemy po Brexicie

Obecnie brak jest też regulacji zobowiązujących banki do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury lub renty, niezgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu i protokołu, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Dlatego ustawa wprowadza przepisy przejściowe, na podstawie których banki będą musiały wyrejestrowywać z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia, z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury, niezgodnie z postanowieniami odpowiednich umów zawartych między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. 

Za sprawą nowelizacji ubezpieczeniem zdrowotnym mają być objęci cudzoziemcy, którzy nie mają obywatelstwa żadnego z państw UE, EFTA lub Zjednoczonego Królestwa ani miejsca zamieszkania na terytorium tych państw, a jednocześnie spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym, w związku z wykonywaniem pracy w Polsce.