Obecnie wielu studentów traci ubezpieczenie zdrowotne z powodu podjęcia pracy zarobkowej, np. podczas wakacji. Są zgłaszani do NFZ przez pracodawców. Jednak po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wygasa ich ubezpieczenie z tytułu działalności zarobkowej.

Według nowelizacji studentów będą zgłaszały do ubezpieczenia uczelnie,  niezależnie od innych tytułów do ubezpieczenia posiadanych przez daną osobę. Szkoły będą miały obowiązek przekazywania do centrali NFZ informacji o uczniach i studentach objętych ubezpieczeniem z tytułu kształcenia się.

www.gazetaprawna.pl