Nowelizacja przewiduje podział programów na zdrowotne, które może realizować i finansować NFZ,  oraz polityki zdrowotnej, które opłacają i wdrażają ministrowie oraz jednostki samorządu. Te ostatnie będą opiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Obecnie zdarza się, że samorządy wydają pieniądze na zapewnienie mieszkańcom dodatkowym usług zdrowotnych, które oni i tak mają zapewnione w ramach NFZ. Wynika to z braku koordynacji tych działań.

Cały tekst www.gazetaprawna.pl