Zgodnie z rozporządzeniem dane o badaniach będę przekazywane raz na pół roku, a nie kwartalnie. O wprowadzenie tych zmian zabiegało Porozumienie Zielonogórskie.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie zakresu  niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych to efekt ustaleń, uzgodnionych między szefem resortu a Porozumieniem Zielonogórskim podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia 23 grudnia 2015 roku. 

Porozumienie postulowało zniesienie dodatkowych obowiązków biurokratycznych, nałożonych na lekarzy rodzinnych przez poprzedniego ministra zdrowia. Chodziło o obowiązek przekazywania danych o wykonanym badaniu diagnostycznym według numeru PESEL oraz o przekazywanie danych zbiorczych o wykonanych badaniach diagnostycznych co kwartał (podczas gdy wcześniej odbywało się to raz na pół roku). Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego takie obowiązki jedynie utrudniają pracę lekarzy rodzinnych, ograniczają czas poświęcany pacjentom, a jednocześnie niczemu nie służą. 

Czytaj: BCC pozytywnie ocenia projekt nowych przepisów o sprawozdawczości NFZ>>>

W opinii Porozumienia Zielonogórskiego to kierunek, który należy utrzymać, taką nadzieję daje choćby praca zespołu, powołanego przez ministra w celu uproszczenia prawa związanego z prowadzeniem działalności leczniczej – stwierdza Federacja. 

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie: www.legislacja.rcl.gov.pl