W rozporządzeniu określono sposób zgłaszania dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia właściwym organem do przyjmowania zgłoszeń o dodatnich wynikach jest państwowy inspektor sanitarny. Zobowiązanym do przekazywania takich zgłoszeń jest kierownik diagnostycznego laboratorium medycznego. Ma on 24 godziny od uzyskania dodatniego wyniku badania na przekazanie zgłoszenia. Takie rozwiązanie ma zapewnić szybki i sprawny kontakt laboratorium ze stacją sanitarno-epidemiologiczną prowadzącą nadzór na podległym sobie terenie.

Zmianie ulegnie dotychczasowe rozwiązanie, polegające na obowiązku kilkukrotnego dokonywania zgłoszeń w przypadku gdy badając materiał kliniczny od tej samej osoby uzyskiwano za każdym razem wynik dodatni. Zgodnie z § 3 ust. 2 kierownik laboratorium w powyższej sytuacji będzie miał obowiązek zgłoszenia jedynie pierwszego dodatniego wyniku.

Ponadto rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy oraz HIV.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK