Nowe uprawnienie ratowników medycznych

Za wprowadzeniem uprawnienia do podawania koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny przez ratowników medycznych opowiadały się towarzystwa naukowe i stowarzyszenia zrzeszające osoby chore na hemofilię, w szczególności Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię oraz Stowarzyszenie Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne. Ratownicy medyczni będą mogli podawać wskazane produkty lecznicze pacjentom z wrodzonymi skazami krwotocznymi, u których występuje podejrzenie czynnego krwawienia, jedynie w warunkach pozaszpitalnych. W szpitalu o podawaniu leków decydować będzie lekarz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1364.

Opracowanie: Jacek Tkacz