O zmianę wnioskowała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Po wprowadzonej nowelizacji Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnosty Laboratoryjnego będzie składał się z dwóch części – teoretycznej w formie testu, przy minimalnej ilości dopuszczonych do egzaminu diagnostów równej 20 osób, lub ustnej, gdy chętnych jest poniżej 20, oraz praktycznej. Wcześniej  egzamin dzielił się na część testową, egzamin praktyczny i ustny.

Wprowadzono dwie nowe dziedziny specjalizacji – laboratoryjną genetykę sądową oraz laboratoryjną toksykologię sądową.

Nastąpiła także zmiana terminu przystąpienia do egzaminu końcowego – diagnosta nie musi już do niego przystępować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia specjalizacji. Diagnosta, który nie przystąpił do PESDL w wyznaczonym terminie lub uzyskał wynik negatywny egzaminu, może przystąpić do niego w innej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli zda jedną z części egzaminu, to jest ona uznawana w sześciu kolejnych sesjach.

Nowelizacja wydłuża także czas stażu pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, niezbędny do rozpoczęcia specjalizacji do 2 lat.

Opłata za egzamin obniży się z 700 zł do 450 zł..

Rozporządzenie jest dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.